Ansvar och avbokning

Viktig information till dig som besöker Almunge Vildsvinshägn.
Du som gäst går in i hägnet på eget ansvar och detta är viktigt att poängtera. Hundägaren står för eventuella skador som hund åsamkar gris och hundägare står för alla skador som hund eventuellt åsamkas. Vid frågor kring detta vänligen kontakta oss innan hund släpps lös i något av våra hägn så vi i lugn och ro kan räta ut eventuella frågetecken. Det är viktigt för oss att ni känner er trygga med vad som gäller.
Vet ni om att er hund är aggressiv och ”för” tuff rekommenderar vi er att ta med munkorg.
Är ni osäkra på hur hunden kommer reagera kan det vara bra att ta det säkra före det osäkra och sätta på hunden en munkorg.
Munkorgar finns även att låna i varierande storlekar. Hör gärna av er om ni behöver låna i samband med er bokning.

Uppvisar hunden ett aggresivt beteende inne i hägnet kommer träningen avbrytas omedelbart för både hundens och vildsvinens skull. Det finns stor risk att både hund och vildsvin kommer till skada.

AVBOKNINGSREGLER
1. Anmälan är bindande för deltagaren så snart Roslagens Jakt & Vilt accepterat bokningen och skickat bekräftelse.
Avbokning ska alltid ske skriftligt till Roslagens Jakt & Vilt.
2. Vid avbokning 2 – 1 veckor före jakt eller hundträning ska beställaren ersätta Roslagens Jakt & Vilt med 50% av grundavgiften.
3. Vid avbokning 1 – 0 veckor före jakten eller hundträningen ska beställaren ersätta Roslagens Jakt & Vilt med 100% av grundavgiften.
4. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person efter samråd med Roslagens Jakt & Vilt.
5. Roslagens Jakt & Vilt har rätt att ställa in en jakt varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas.Ersättningar därutöver utbetalas ej.
6. Grundavgift erlägges före jakt eller hundträning till BG: 837-2732