Avbokningsregler

AVBOKNINGSREGLER
1. Anmälan är bindande för deltagaren så snart Roslagens Jakt & Vilt accepterat bokningen och skickat bekräftelse. Avbokning ska alltid ske skriftligt till Roslagens Jakt & Vilt.
2. Vid avbokning 2 – 1 veckor före jakt eller hundträning ska beställaren ersätta Roslagens Jakt & Vilt med 50% av grundavgiften.
3. Vid avbokning 1 – 0 veckor före jakten eller hundträningen ska beställaren ersätta Roslagens Jakt & Vilt med 100% av grundavgiften.
4. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person efter samråd med Roslagens Jakt & Vilt.
5. Roslagens Jakt & Vilt har rätt att ställa in en jakt varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas.Ersättningar därutöver utbetalas ej.
6. Grundavgift erlägges före jakt till BG: 584-3131