Jakt på mufflon

Roslagens Jakt & Vilt erbjuder jakt både på frilevande mufflon i Stockholms skärgård och i stora jakthägn runt Stockholm.
Vi smygjagar med guide efter enbart baggar i valfri storlek.
Jakten bedrivs året runt.

Vill du har mer information kontakta Klas på 0702282117 eller klas@roslagensjaktvilt.se

Jakt på frilevande mufflon:
Du kan komma ensam eller i grupp om max 4 personer.
Vi smygjagar med guide.
Vi jagar på ett flertal öar i Stockholms norra skärgård.
Vi tar oss ut med båt. Flytvästar, livflotte, livboj mm finns ombord.

Jakt på mufflon i stora jakthägn:
Du kan komma ensam eller i grupp om max 15 personer.
Vi kan smygjaga eller jaga med drivande hund.