Immobilisering med injektionsvapen

Klas Henriksson på Roslagens Jakt & Vilt är utbildad immobilisatör på Kålmårdens Djurpark samt utbildad av Svenska Djurhälsovården i villkorad läkermedelshantering C15/D9 enligt Jordbruksverkets dnr 32-967

Djurhållare, bönder, hägnägare erbjuds möjlighet att söva enskilda individer i sin besättning. Djur som är svåra att hantera kan med enkla medel sövas och sedan hanteras utan stress.
Ett enkelt och kostnadseffektiv sätt att hantera en annars besvärlig och ofta farlig situation.

 

Avhorning av Kronhjort

Behöver du hjälp med att:
-Fånga in enstaka djur i hägn.
-Sortera ut speciella djur.
-Avhorna djur
-Verka klövarna
-Få loss djur som fastnat i saker
-Märka djur
-Fånga in djur som rymt
-Söva skadade djur för behandling (i samarbete med veterinär)

Kontakta då Klas på klas@roslagensjaktvilt.se

 

Verkar klövar på en Älg

Motsvarar Jordbruksverkets krav (Dnr 5.3.18-11845/13) enligt föreskrifter SJVFS 2013:42 Saknr D9, 5 kap. , på utbildning för innehav av injektionsvapen

Immobiliseringen görs i samarbete med veterinär Jonas Malmsten.